Data aktualizacji: 2019-06-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Wisławy Szymborskiej w Cheltenham
- w języku lokalnym *The Polish Languge School
Miejscowość *Cheltenham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Blaisdon Way

 

 

Kod pocztowy*

GL51 0WH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447776331002



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkola.cheltenham@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

mgr Marzena Zylka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Rafał Kondratowicz



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrektor Marzena Zylka we współpracy z Rafałem Kondratowiczem oraz Radą Rodziców, Nauczycielami i Wolontariuszami.

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi sobotnie zajęcia dla dzieci i młodzieży polonijnej, które odbywają się w godzinach 10.15 - 15.30.

Ponadto organizuje warsztaty plastyczne, religię , klub plastyczny i taneczny.

Szkoła jest zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Cheltehnam to miasto położone w hrabstwie Gloucestershire i liczy sobie ok. 116 tysięcy mieszkańców. W związku z dużą ilością polskich emigrantów zostały założone w tym okręgu szkoły polskie, stowarzyszenia oraz odbywają się niedzielne msze w języku polskim.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19200
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają sie we wrześniu , kończą w miesiącu czerwcu lub lipcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa wydawane za pośrednictwem Macierzy Polskiej, która ma siedzibę w Londynie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nuczyciele są zatrudniani zgodnie z brytyjskimi przepisami.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-