Data aktualizacji: 2021-09-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Janusza Korczaka w Gravesend
- w języku lokalnym *Polish Saturday School of Janusz Korczak in Gravesend
Miejscowość *Gravesend
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*58 Cruden Road

 

 

Kod pocztowy*

DA12 4HD Gravesend

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydzial Konsularny Ambasady RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7803473221Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pssgravesend@inbox.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Konare

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
POLISH SATURDAY SCHOOL IN GRAVESEND Company Limited by Guarantee 58 CRUDEN ROAD CRUDEN ROAD GRAVESEND KENT DA12 4HD Company No. 07994869

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Do szkoly przyjmujemy dzieci w wieku 3,5 - 15lat. Obecnie mamy 8 klas na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz grupę przedszkolną. Zajęcia odbywają się w soboty w godz.9.00-12.45. Po głównych zajęciach organizowane również są zajęcia dodatkowe, takie jak kółko kreatywne dla młodszych, kółko kreatywne dla starszych uczniów, nauka gry na pianinie, piłka nożna, zajęcia przygotowujące do GCSE z j. polskiego oraz przygotowanie do I Komunii Świętej. Szkoła posiada własną bibliotekę, z której mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły jak również rodzice. W Szkole dzieci uczą się języka ojczystego, historii i geografii Polski oraz religii. Poznają również tradycje i zwyczaje polskie. Organizujemy dla naszych uczniów m.in zabawę mikołajkową, jasełka, bal przebierańców połączony ze zbiórką na rzecz WOŚP, wycieczkę z okazji Dnia Dziecka, dwa razy w roku wyjazdy do Teatru Syrena na polskie spektakle. Uczestniczymy w kampanii Mądra Szkoła Czyta Dzieciom a także organizujemy akademie z okazji ważnych świąt państwowych jak i szkolnych takich jak Dzień Mamy i Taty, Dzień Patrona Szkoły, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Raz w roku w rocznicę nadania imienia Janusza Korczaka naszej szkole odprawiana jest uroczysta Msza św. w języku polskim za naszych uczniów, ich rodzin i pracowników Szkoły. Dorobek pedagogiczny naszego patrona jest źródłem motywacji oraz bodźcem dla wychowawców naszej szkoły. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19160
              - 2019/20164
              - 2020/21135
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynaja sie w trzecią sobotę września a kończą w drugą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Po zakończeniu roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne natomiast po ukończeniu szkoły - świadectwo ukończenia szkoły. 

Świadectwa są dostarczane przez Polską Macierz  Szkolną Zagranicą.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoły i Dyrektor Administracyjny.  Nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.  

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---