Data aktualizacji: 2019-10-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła na Seven Sisters
- w języku lokalnym *Polska Szkola na Seven Sisters
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Unit 6, 250 High Road

 

 

Kod pocztowy*

London, N15 4AJ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

London
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447511124180Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola7sisters@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola na Seven Sisters Unit 6, 250 High Road, London N15 4AJ

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Jesteśmy nową placówką działającą od 15 września 2012 roku. Naszym głównym celem jest nauczanie języka polskiego oraz szerzenie polskiej kultury i tradycji wsród młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju. Działamy jako organizacja wolontaryjna. Utrzymujemy się jedynie ze składek przekazywanych przez rodziców. Opłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajęcia budynku, ubezpieczenie uczniów oraz sprawy administracyjne związane z bieżącą działalnością szkoły. Swoją ofertę kierujemy do dzieci z rodzin polskojęzycznych oraz rodzin o polskich korzeniach mieszkających w okolicach Seven Sisters w Londynie. Przyjmujemy uczniów w wieku od 3 do 16 lat. Pracujemy według systemu obowiązującego w angielskich szkołach. Podział na klasy jest zależny od ilości uczniów zapisujących się na zajęcia. Chcemy jednak, aby w jednym oddziale nie było więcej niż 20 osób. W celu urozmaicenia zajęć, oprócz języka polskiego, prowadzimy edukację artystyczną, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz za zgodą rodziców religię. W starszych klasach wprowadzamy historię i geografię Polski. Pracujemy w godzinach 9:30 - 12:45 w wyznaczone soboty (od września do lipca).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19180
              - 2019/20182
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynamy okolo 15 wrzesnia i konczymy w pierwsza sobote lipca (mamy 32 spotkania w roku szkolnym).

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wypisujemy swiadectwa, ale to nie sa te same dokumenty jak wydawane w szkolach powszechnych w Polsce.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kierownik szkoły po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjej i sprawdzeniu dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---