Data aktualizacji: 2020-11-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Towarzystwo Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki w Łucku
- w języku lokalnym *Товариство польської культури ім.Тадеуша Костюшка в Луцьку
Miejscowość *Łuck
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Staryckiego 109a/2

 

 

Kod pocztowy*

43000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Łuck
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380661483463Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380332750518

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nata_cl@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

natala.ciolyk

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nina Poremska - prezes

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Ciołyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki w Łucku Ukraina Łuck Staryckiego 109a/2

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Na początku działalności Towarzystwa została założona szkoła, w której dzieci uczą się języka polskiego oraz historii i kultury Polski. W szkole pracują nauczyciele – Natalia Bejczuk, Natalia Ciołyk, Nina Mychaluk, Oksana Tarasiuk, Irena Kostenko oraz delegowani z Polski Piotr Kowalik i Gabriela Woźniak-Kowalik. Dzięki profesjonalizmowi naszych nauczycieli udało się osiągnąć sukcesy w nauczaniu dzieci, o czym świadczy fakt, że liczba uczniów ciągle wzrasta. Wynajmujemy klasę w Centrum Turyzmu przy ul.M.Kopernika 12 i Gimnazjum nr.4. Prowadzimy zajęcia przed i po południu (w zależności od czasu trwania lekcji w szkołach średnich). Do nauki języka polskiego mamy uformowane różne grupy dzieci w wieku 10-16 lat, grupy 3-6 latków, grupy studentów oraz grupy osób dorosłych. W wynajmowanych klasach odbywają się posidzenia klubów naszego Towarzystwa, prowadzą się konkursy, wieczory. Tu zbierają się wszyscy – od małego do starego – na święta , zajęcia , spotkania.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Na Wołyniu mieszka ponad 3000 Polaków, z nich około 1700 w Łucku. Całkiem polskich rodzin jest niewele, większość to rodziny mieszane. Ludzie wracają do swoich korzeni, tradycji, religii po wielu i wielu latach istnienia w pozanarodowym i pozareligijnym Związku Radzieckim. W Łucku w 1992 roku został odnowiony kościół, w którym było muzeum ateizmu. Po odnowie kościołu ludzie potrzebowali miesca dla spotkań, nauki języka, śpiewania polskich piosenek. Wtedy powstało Towarzystwo Kultury Polskiej im.Ewy Felińskiej. Potem ono przekształtowało się w dwa Towarzystwa: Towarzystwo im.Tadeusza Kościuszki (obejmuje miasto Łuck), Towarzystwo im.Ewy Felińskiej (obejmuje rejony obwodu, miasteczka). Od 2008 roku zostały wydawane Karty Polaka. U nas otrzymało już ponad 150 członków Towarzystwa: jak za pochodzeniem, tak i za działalność na rzecz Polonii. Coroku dużo młodzieży wyjeżdża na studia do Polski. Mamy nawiązane kontakty z uczelniami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu. Nasi nauczyciele wkładają dużo pracy w uczniów, uczniowie ze swojej strony pragną do wiedzy, lecz bez wsparcja naszych Rodaków z Polski nie możemy zapewnić im ani wypoczynku, ani praktyki językowej, ani możliwości zwiedzić kraj ich przodków. Nasza młodzeż nie tylko uczy się języka, a także aktywnie pracuje na rzecz Towarzystwa. Uczniowie i studenci piekują się polskimi cmentarzami, biorą udził w konkursach, festiwalach, olimpiadach i td.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19210
              - 2019/20208
              - 2020/21205
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zaczynamy zajęcia od 1 października, kończymy 30 czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po każdym roku nauki uczniowie dostają zaświadczenia o skończonym roku nauki.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Coroku mamy nauczyciela delegowanego z Polski. Pozostałe są członkami naszego Towarzystwa od momentu założenia. Zawodowo pracują w placówkach edukacyjnych miasta. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---