Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia w Hartford
- w języku lokalnym *Hartford Polish Saturday School
Miejscowość *Hartford, CT
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*35 Groton Street

 

 

Kod pocztowy*

06106

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-860-922-5676Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): hpss@polskaszkolahartford.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

https://www.facebook.com/HartfordPolishSaturdaySchool

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Smerdel-Ramoya

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ania Simpson Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Hartford Polish Saturday School, Inc.

P.O. Box 260572

Hartford, CT

USA


Rok powstania szkoły.*
1937
Krótki opis szkoły *

“Naszym celem jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzież nowego pokolenia emigracji polskiej. Chcemy aby dzieci mogły poznać historię, kulturę i tradycje kraju swoich przodków.”

Polska Szkola Sobotnia w Hartford zaprasza dzieci w wieku szkolnym na lekcje jezyka polskiego, geografii, historii, kultury i tradycji kraju naszych przodkow.. Offerujemy klasy dla dzieci od 5 lat (Zerowka) do 8 klasy.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Zajecia odbywaja sie w kazda sobote od wrzesnia do maja w godzinach od 10:15 rano do 1:00 po poludniu w budynku przy 35 Groton Street w Hartford, CT.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1974
              - 2019/2083
              - 2020/2167
              - 2021/2283

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od Wrzesnia do Maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo i dyplom ukonczenia szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele sa zatrudniani za posrednictwem rocznej umowy przez zarzad szkolny i prezesa.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---