Data aktualizacji: 2020-10-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala przy PPK w Monachium
- w języku lokalnym *Michael Kozal Schule für Heimatschprache bei PPK in München
Miejscowość *Monachium
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Max-Kolmpsperger-Str 9a

 

 

Kod pocztowy*

81735

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Bawaria
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 89 670 999 30Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 89 670 999 30

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pmk-neuperlach@gmx.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Szatkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Szatkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Parfia Katolicka

Max- Kolmsperger-Str.9 a

81735 München


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *

Zajęcia szkolne odbywają się w każdą sobotę, od godz. 9.30 do 13.00. Nauczane przedmioty to: j. polski, historia, wiedza o Polsce, muzyka oraz religia.  Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19189
              - 2019/20178
              - 2020/21153
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo szkolne.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---