Data aktualizacji: 2021-09-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Marii Curie Skłodowskiej w Argenteuil
- w języku lokalnym *APE de cultures polonaise a ARGENTEUIL
Miejscowość *Argenteuil
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*290 Avenue Jean Jaurès

 

 

Kod pocztowy*

95100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

AMBASADA RP W PARYZU FRANCJA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033632339458Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): goniar@op.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Ruszała

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Isabelle Dudziak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
APE DE CULTURE  POLONAISE A ARGENTEUIL FRANCE 290 Avenue Jean Jaures 95100 Argenteuil ,Francja

Rok powstania szkoły.*
1936
Krótki opis szkoły *

Zajęcia od 2009 roku odbywają się w lokalach parafialnych przy kościół  ŚWIĘTEJ BERNADETTY PRZY 290 AVENUE JEAN JAURES ,95100 ARGENTEUIL ,Francja. .Dzieci maja 3 sale lekcyjne +salkę z aneksem kuchennym gdzie mogą zjeść posiłek+sanitariaty+teren do możliwości rekreacji.Zajęcia odbywają się na poziomach klas 1-8  szkoły podstawowej dla dzieci uczących się za granica (zgodnie z podstawowa programowa),jak również w tym 2017  roku powstała specjalna grupa początkująca dla dzieci,które miały problem z przyswojeniem materiału przewidzianego w programie nauczania dla danej klasy .Dzieci te ze względu na brak nazewnictwa celowego w języku polskim i słabym rozumieniem tekstu czytanego zostały zakwalifikowane do nowo powstałej grupy .W ten sposób nie opuściły i nie zaprzestały nauki języka polskiego w naszej placówce; dodatkowo.Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzono lekcje historii dla uczniów klas 4-8


Szkoła Polska w Argenteuil od dnia 18 października 2014 roku nosi imię Marii Curie-SKŁODOWSKIEJ


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1996
              - 2019/2097
              - 2020/2165
              - 2021/2270

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zawsze w pierwsza ewentualnie druga sobotę września a kończą się w ostatnia sobotę miesiąca czerwca 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
szkoła WYDAJE ŚWIADECTWA W ZAKRESIE NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granica

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Stowarzyszenia

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---