Data aktualizacji: 2022-01-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła ŻAK
- w języku lokalnym *Polska Szkoła ŻAK
Miejscowość *Leeds
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Middleton Park Avenue

 

 

Kod pocztowy*

LS10 4HP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07704609049Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.zak@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Filicha

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła ŻAK

Middleton Park Avenue

LS10 4HP Leeds


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

POLSKA SZKOŁA ŻAK w Leeds

Żak jest placówką, która pełni funkcje wychowawcze i dydaktyczne. Kultywujemy tradycje narodowe wykorzystując nowoczesne metody edukacyjne.Nasz program obejmuje naukę języka polskiego, historii i geografii Polski oraz wiedzę o kulturze polskiej.Prowadzimy również zajęcia plastyczne, muzyczne i logopedyczne.Zapewniamy też dzieciom dużo swobodnej zabawy i rozrywki.

CELE
1. Nauka języka polskiego w mowie i w piśmie.
2. Nauka historii i geografii Polski.
3. Rozwijanie zainteresowań.
4. Kształtowanie właściwego stosunku do innych dzieci i dorosłych.
5. Dostarczanie dzieciom wiedzy o kulturze polskiej i polskich zwyczajach.
6. Kształtowanie ekspresji twórczej.
7. Poznawanie różnych form aktywności umysłowej i fizycznej.
8. Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
9. Tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
10. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
11. Eliminowanie agresywnych zachowań.
12. Wyzwalanie pozytywnych reakcji, radości i zadowolenia.
13. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i przydatności w grupie oraz odpowiedzialności za swoje decyzje.
FORMY I METODY PRACY
1. FORMY
• zbiorowe
• zespołowe
• indywidualne

2. METODY
• gry i zabawy ruchowe
• gry i zabawy dydaktyczne
• gry i programy komputerowe
• gry i zabawy stolikowe ...
• zagadki, rebusy, krzyżówki
• rozgrywki, turnieje, konkursy
• pogadanka, rozmowa
• dyskusja w kręgu
• burza mózgów
• techniki plastyczno-techniczne

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1975
              - 2019/20103
              - 2020/21120
              - 2021/22108

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---