Data aktualizacji: 2021-08-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Integracyjna Szkoła Sobotnia im Fryderyka Chopina w Bath
- w języku lokalnym *Frederic Chopin Integrative Saturday School in Bath
Miejscowość *Bath
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Abbot Alphege Academy, Beckford Drive, Bath

 

 

Kod pocztowy*

BA1 9AU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447710816449Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@sp-bath.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

mgr Iwona Erturan

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Erturan Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Szkoły

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

W oparciu o założenia programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce, nasi uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu j.polskiego, historii, geografii, kultury i tradycji polskiej. Klasy realizują autorski program opracowany przez naszych nauczycieli, dostosowany do potrzeb i umiejętności naszych uczniów. Korzystamy z podręczników kilku autorów. Pracujemy w oparciu o karty pracy tworzone autorsko przez naszych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego , dzięki czemu możemy dokładnie dostosować tok nauczania do potrzeb uczniów.

W naszej szkole kładziemy nacisk na rozwój artystyczno - muzyczny oferując urozmaicone zajęcia artystyczne. Podczas zajęć wykorzystujemy także multimedia.
Od samego początku działalności tworzymy grupy przedszkolne a w trosce o prawidłowy rozwój psycho-ruchowy uczniów prowadzimy zajęcia muzyczno-ruchowe.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Bath – miasto w hrabstwie Somerset, położone 159 km na zachód od Londynu i 21 km od Bristolu. Miasto posiada status city, nadany przez królową Elżbietę w roku 1590. W roku 1889 uzyskało status gminy miejskiej, od roku 1996 jest centrum administracyjnym jednostki autonomicznej Bath and North East Somerset. W 2011 roku liczba ludności wynosiła 94 782. Miasto położone jest w dolinie rzeki Avon, w miejscu, gdzie występowały naturalne wody geotermalne. Kolonizatorzy rzymscy wybudowali tu łaźnie i świątynię i nazwali to miejsce Aqua Sulis. W roku 973 w Bath koronowano na króla Anglii Edgara. Za czasów georgiańskich miasto stało się popularnym ośrodkiem wypoczynkowym. Z tego okresu pochodzi wiele budowli w stylu epoki. Bath uzyskało status miejsca dziedzictwa światowego w roku 1987. Obecnie jest centrum kulturalnym, uniwersyteckim i turystycznym - rocznie odwiedza je 3 800 000 osób.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2060
              - 2020/2180
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Wydajemy świadectwa ukończenia poszczególnych klas.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele otrzymują zapłatę bądź są zwolnieni z opłat za swoje dzieci uczęszczające do szkoły, a pozostali pracownicy szkoły są wolontariuszami. Każdy dorosły pracujący z dziećmi posiada zaświadczenie o niekaralności (enhanced DBS check). Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, lub ukończone kursy uprawniające do nauczania dzieci. Zatrudnieniem zajmuje się Zarząd Szkoły.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---