Data aktualizacji: 2019-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła "Polinka" w Tuluzie
- w języku lokalnym *Ecole poloniase "Polinka" à Toulouse
Miejscowość *Tuluza /Toulouse
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*49 rue Pierre Brossolette 31140 Montberon

 

 

Kod pocztowy*

31300 Toulouse

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lyon
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033682748416Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ecoelpolinka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Sartre

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Apolina
51, rue de Paradoux
31000 Toulouse France

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Zawartość pedagogiczna jest przygotowywana przez dyplomowanych i doświadczonych nauczycieli. Lekcje są dostosowane do wszystkich poziomów znajomości języka i do wieku dzieci. Naszym celem jest również stworzenie miejsca atrakcyjnego dla dzieci i przyjaznej przestrzeni sprzyjajacej nauce języka. Polska szkola Polinka to rowniez miejsce spotkań i wymiany doświadczeń dla rodzin.
Założeniem nauczania Polskiej Szkoły w Tuluzie jest:
uwrażliwienie na język polski poprzez zabawy edukacyjne,
przygotowanie do pogłębionej nauki języka polskiego w przyszłości,
Uspołecznienie poprzez gry i zabawy grupowe i wymagające współpracy,
Uświadomienia sobie swoich umiejętności i kreatywności,
Przygotowanie do integracji w przedszkolnym i szkolnym systemie edukacyjnym.
Rodziny uczęszczajace do Polskiej Szkoły "POlinka" moga liczyc na:
wspomaganie w procesie dwujezycznosci
zapoznanie się z pomysłami na gry i zabawy edukacyjne w języku polskim, do wykorzystania w domu,
korzystanie z biblioteki szkolnej
Spotkanie innych rodziców i wymianę doświadczeń,
poszerzenie kręgu znajomych oraz włączenie się w działania kulturalne prowadzone przez stowarzyszenia polsko-francuskie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Tuluza jest czwartym co do wielkosci mistem we Francji, waznym osrodkiem uniwerstyteckim. Tutejsza polonia jest malo liczna i dosc rozprposzona. W miescie dzilaja 4 stowarzyszenia polonijne, od ponad 20 lat odbywa sie sie tydzien polski oraz od 8 lat festival Kino Polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1931
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajecia zaczynaja sie w ostatnia sobote wrzesnia, a koncza w ostatnia sobote czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa Macierzy szkol Polonijnych we Francji


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
samozatrudnienie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: