Data aktualizacji: 2021-11-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Weekendowa "Kleks"
- w języku lokalnym *Polish Weekend School 'Kleks'
Miejscowość *Arklow, Co. Wicklow
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Coolgreany Road

 

 

Kod pocztowy*

brak

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353857309504Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pwskleks@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Kostka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne

22 Woodlands Park

Arklow, Co. Wicklow


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" oferuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 4 roku życia. Od roku szkolnego 2021/22 "Kleks" oferuje zajęcia dzieciom powyżej 5 roku życia. Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywnie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię  Polski. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 i są organizowane w 4-godzinnych blokach programowych.

Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" jest miejscem spotkań dzieci, które w przyjaznym otoczeniu i pod fachową opieką mają możliwość rozwoju umiejętności językowych, a przede wszystkim utrzymania dwu - albo nawet wielojęzyczności. Oprócz nauki języka chcemy zaoferować dzieciom również zajęcia plastyczne, muzyczne a przede wszystkim dobrą zabawę


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Arklow jest miastem położonym na południu hrabstwa Wicklow. Arklow liczy około 12 000 mieszkańców, z czego ponad 800 osób tworzy polską społeczność.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1952
              - 2019/2047
              - 2020/21
              - 2021/2224

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły www.arklowpolskaszkola.org 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplom ukończenia roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę przez Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---