Data aktualizacji: 2021-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji w Hanau
- w języku lokalnym *Bildungszentrum für Forderung der polnische Sprache, Kultur und Tradition
Miejscowość *Hanau
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Eichendorffstr. 14

 

 

Kod pocztowy*

63477 Maintal

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 61819088867Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bildungszentrum@pmk-hanau.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Damian Lewiński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ilona Stawczyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka w Hanau
Polnische Katholische Mission in Hanau
Ks. Damian Lewiński
Eichendorfstr. 14
63477 Maintal

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Zajęcia w naszej polskiej szkole ( CKJPKiT) mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży języka, kultury i tradycji przodków.

Uczniowie podzieleni na osiem grup wiekowych poszerzają swoje umiejętności na zajęciach z j. polskiego, wiedzy o Polsce, muzyki, plastyki, religii oraz od tego roku uczą się poprawnej wymowy polskich głosek na zajęciach logopedycznych.

Znakomite warunki lokalowe i duża kadra pedagogiczna umożliwiają prowadzenie zajęć dla wszystkich grup w tym samych czasie.

Szkoła angażuje się również w organizację tradycyjnych polskich imprez ( Mikołaj, Andrzejki, Bal Karnawałowy), wspiera inne polskie uroczystości ( WOŚP) oraz reprezentuje Polskę na regionalnych niemieckich imprezach ( Septemberfest).


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Hanau to miasteczko polozone we wschodniej Hasji niedalko Frankfurtu nad Menem.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1952
              - 2019/2060
              - 2020/2178
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki,  rozpoczynają się i kończą zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w Hesji.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują świadectwo uczęszczania na zajęcia w języku polskim.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zawierają umowy ze stowarzyszeniem.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---