Data aktualizacji: 2020-12-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Pion klas z polskim językiem nauczania dla narodowości polskiej przy Ogólnokształcącej Szkole nr 4
- w języku lokalnym *ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Miejscowość *Szepetówka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*W.Kotyka 75

 

 

Kod pocztowy*

30400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380974095657Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zosh4@i.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

viber +48788998781

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Pistriuha

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Pasiecznik Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miejskie Kuratorium , m.Szepetówka obw. Chmielnicki

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Pragnę podkreślić, że nauczanie języka polskiego założono w szkołach Szepetówki od 2001roku. Na podania  towarzystwa i rodziców  od września 2008 roku przy ukraińskiej Ogólnokształcącej Szkole nr 4, wg decyzii miejskich władz, otworzono 1 klasę z polskim językiem nauczania dla narodowości polskiej.I od 2008roku przy ukraińskiej Ogólnokształcącej Szkole nr 4  powstał pion klas z polskim językiem nauczania dla narodowości polskiej(wg decyzji Rady Miejskiej i Statutu Szkoły).  Na dzień dzisiejszy funkcjonuje 9 klas i 10 i 11 klasy połączone z ukraińskimi. Od klasy1do 4 nauczanie wszystkich przedmiotów  prowadzono w języku polskim.  W szkole tylko 5 nauczycielek mają uprawnienia do nauczania w tych klasach. Z nich 4 nauczycielki - to klasy początkowe, z tych cztereh jedna nauczycielka ma prawo nauczania geografii w klasach starszych. Władze oświatowe niemają możliwości zabiezpieczyć nauczycielami przedmiotów, które uprawnieni do  nauczania odpowiednich przedmiotów w języku polskim, z tego powodu od klasy 5 wykładano przedmioty inne w języku ukraińskim.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Według ostatniego spisu ludności z 2001r. w Szepetόwce i okolicy mieszka 2086 Polakόw. Jednak wyniki ankietowania przeprowadzonego wśród mieszkańców rejonu różnią się znacznie od oficjalnego  - ponad 10 tys. osόb  podało polskie pochodzenie. Ale przeważająca większość zapisano jako ukraińscy albo innej narodowości. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1991
              - 2019/20116
              - 2020/21136
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Tabel uspiszności oraz po ukożczeniu szkoły świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Miejskie Kuratorium 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---