Data aktualizacji: 2021-10-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
- w języku lokalnym *Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську
Miejscowość *Iwano-Frankiwsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Strzelców Siczowych 56

 

 

Kod pocztowy*

76 018

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 034 272 57 47Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 034 272 57 47

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat@ckpide.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

ckpide

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Osidacz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi działalność kulturalną, oświatową, zrzesza osoby z inicjatywą, zainteresowane zdobywaniem wiedzy. Odbywają się tu konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Centrum jest idealnym miejscem dla osób chcących poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, polską kulturę i nauczyć się języka polskiego. Ważnym elementem Centrum jest biblioteka, gdzie zainteresowany czytelnik znajdzie literaturę polską, tłumaczenia światowej literatury, publikacje o Polsce, Unii Europejskiej i aktualną polską prasę. Centrum jest miejscem spotkań wielu narodowości. Instytucja prowadzi pracę na rzecz dialogu, porozumienia i współpracy, a jej działania budowane są na bazie potrzeb i oczekiwań Polaków oraz Ukraińców. W ofercie znajdą Państwo projekty stałe, roczne, międzynarodowe, dla wszystkich kategorii wiekowych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność polska szacowana jest na ok. 2000 osób. W mieście działa parafia rzymsko-katolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata, sześć towarzystw kultury polskiej oraz szkoła średnia nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Z inspiracji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w 2013 roku powstało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) jako wyraz troski o rozwój środowiska polskiego w tym mieście.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1990
              - 2019/2082
              - 2020/2175
              - 2021/2271

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy: wrzesień - grudzień, drugi: styczeń - maj.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

W przypadku jeżeli osoba nie zdała egzaminu końcowego otrzymuje dyplom za udział w kursach języka polskiego. Osoby, które z sukcesem zdały egzamin otrzymują zaświadczenie sygnowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Do Centrum skierowany jest jeden nauczyciel języka polskiego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dwóch nauczycieli miejscowych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---