Data aktualizacji: 2021-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Żłobek-przedszkole "Uśmiech"
- w języku lokalnym *Lopšelis-darželis "Šypsena"
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*P. Višinskio 23

 

 

Kod pocztowy*

11348

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 Tel./faks. +370 5 261 11 68Faks (z numerem kierunkowym kraju) Tel./faks. +370 5 261 11 68

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@sypsena.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Beliaš

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sabina Karankevič Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Organizacja budżetowa Samorządu


Rok powstania szkoły.*
1944
Krótki opis szkoły *
Żłobek-przedszkole ,,Uśmiech” jest jednym z najstarszych przedszkoli w Wilnie. Rodzinne i ciepłe przedszkole położone z dala od ruchliwych ulic, w zabytkowym pałacyku, wśrod zielonego zacisza ogrodu. Jest placowka sześciooddziałową, zapewniajaca opiekę dzieciom w wieku od 1,5 do 6 lat. Liczba dzieci 111 osob. • Projekty: „Europejskość – Wielokulturowość”, „Wychowanie w Duchu Wartosci“, ,,Cala Litwa czyta dzieciom”’ ,program inteligencji-emocjonalnej ,,Kimochi".
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19112
              - 2019/20105
              - 2020/21100
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września do sierpnia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
-

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na zasadzie ogłoszonego konkursuLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---