Data aktualizacji: 2021-01-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
- w języku lokalnym *Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
Miejscowość *Soleczniki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Mokyklos 22

 

 

Kod pocztowy*

LT 17115

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 380 51 227Faks (z numerem kierunkowym kraju) +370 380 51 227

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sjsg@etanetas.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Wolska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu solecznickiego, ul. Vilniaus 49, LT17116 Soleczniki

Rok powstania szkoły.*
1950
Krótki opis szkoły *
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach jest placówką oświatową, kształcącą dzieci i młodzież od grup przygotowawczych do klas maturalnych. Według danych z dnia 1 stycznia 2021 roku naukę pobiera 787 osób, pracuje 94 pracowników pedagogicznych. W gimnazjum działa zespół pieśni i tańca "Solczanka", dwie drużyny harcerskie i gromady zuchowe, sekcja sportowa. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21787
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo dojrzałości

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--