Data aktualizacji: 2021-01-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Narodowościowo-Kulturalnej Autonomii Polaków w Kaliningradzie "POLONIA"
- w języku lokalnym *Субботняя Школа Национально-Культурной Автономии "Полония" в Калининграде
Miejscowość *Kaliningrad
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 206/207

 

 

Kod pocztowy*

236022

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +79062385525Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polonia39.ru@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

alena_worwo

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Rogachikova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Rogachikova Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Autonomia Polaków "POLONIA" w Kaliningradzie (ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 206/207, 236022, Kaliningrad, Rosja)

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Dyrektorem szkoły jest Pani ELena Rogachikova (Rogaczykowa). Mamy 4 nauczycieli. Obecnie do szkoły przychodzi około 100 uczniów. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach. Dla dzieci wykorzystujemy również metody Montessori. W naszej szkole mamy dziecięce Studium Teatralne w języku polskim "Słoneczko" oraz Studium Teatralne dla dorosłych "Miniatura". W nauczaniu wykorzystujemy podręczniki języka polskiego: Start 1, Start 2, Hurra po polsku 1-3, Polski krok po kroku 1-2, Lubię Polski 1-2 oraz inne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kaliningrad jest częścią Rosji, ale nie ma wspólnych granic z krajem. Natomiast sąsiaduje z Polską oraz Litwą. Autonomia Polaków "POLONIA" (wcześniejsza nazwa - Wspólnota kultury polskiej Obwodu Kaliningradzkiego, regionalna, rok założenia - 1992) łączy polaków w Kaliningradzie, aktywnie działa w zakresie promocji polskiej kultury w regionie. Członkowie naszej Autonomii posiadają Kartę Polaka. Wydajemy polonijną gazetę "Głos znad Pregoły", która jest najstarszą gazetą w języku polskim w Rosji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19130
              - 2019/20112
              - 2020/21158
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września do lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie doświadczenia zawodowego w nauczaniu oraz znajomości języka polskiego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---