Data aktualizacji: 2014-03-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Juhannuskyla
- w języku lokalnym *Juhannuskyla
Miejscowość *Tampere
Kraj *

Finlandia

Ulica, nr domu*Erkilankatu 10

 

 

Kod pocztowy*

33100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +358408319043Faks (z numerem kierunkowym kraju) +358356542896

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): marketta.kannisto@tampere.fi

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Tampereen Kaupunki (Miasto Tampere). Hyvinvointipalvelut/peruopetus (wydzial oswiaty).

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Wedlug wytycznych EU, dotyczacych nauczania poczatkowego obywateli z innych krajow, panstwo finskie organizuje nauczanie jezyka ojczystego dzieci w celu poprawienia zdolnosci uczenia sie w j. finskim.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---