Data aktualizacji: 2021-10-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szarogrodzka Rejonowa Organizacja im. Jana Zamoyskiego
- w języku lokalnym *Шаргородська Pайонна Організація iм. Янa Замойськoгo
Miejscowość *Szarogród
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Geroiw Majdanu 271/9

 

 

Kod pocztowy*

23500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 677 788 188Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): fundacja.zamoyski@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Paweł Bajdacki

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szarogrodzka Rejonowa Organizacja im. Jana Zamoyskiego, Szarogród 23500, ul.Geroiw Majdanu 271/9, obwód Winnicki

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Szarogrodzka Organizacja Rejonowa powstała w 2011 roku. Głównym celem jest odrodzenie i rozwój polskości na terenach szarogrodzkiego rejonu przez organizowanie różnego rodzaju kulturalno-oświatowych przedsięwzięć dla młodzieży i dorosłych, odbudowa procesu identyfikacji z ojczystą kulturą i tradycją, nawiązywanie więzi z ojczystym krajem oraz przygotowanie do kształcenia na polskich uczelniach. Najważniejszym zakresem działalności jest organizacja nauczania języka polskiego od uczniów klas najmłodszych do osób dorosłych. Rok szkolny 2013/2014 - zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych i w różnych miejscach: 4 grupy w Murafskiej Szkole Ogólnokształcącej , 1 w salce przy parafii w Murafie, oraz 2 mieszane grupy wiekowe w Ośrodku Kolping w Szarogrodzie. Zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych. Rok szkolny 2014/2015 -trzeci rok pracy nauczyciela skierowanego przez ORPEG. W siedzibie organizacji w Szarogrodzie zajęcia odbywają się w każdą niedzielę: grupa początkowa o godz. 9.30 - 11.00, grupa zaawansowana 12.30 - 14.00. W każdy czwartek odbywają się zajęcia przy parafii w Murafie w pięciu grupach w godz. 13.00 - 18.00. Powstał kolejny punkt nauczania przy szkole w Gibaliwce. W piątek w godzinach 14.20 - 16.00 języka polskiego uczą się dwie grupy początkowe: młodsza - 4-8 klasa i starsza 9-11 klasa. Z indywidualnych konsultacji w siedzibie organizacji w Szarogrodzie korzystają uczniowie 11 klasy, którzy zamierzają studiować w Polsce.Obecnie, w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia odbywają się w siedzibie Organizacji, w Szarogrodzkim Gimnazjum i w Murfie - w przedszkolu parafialnym oraz w salach katechetycznych .W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zawiesiła działalność, jednak od roku szkolnego 2020/2021 znowu ją wznowiła. Zajęcia z j. polskiego odbywają się w siedzibie organizacji , w salach katechetycznych oraz w Przedszkolu przy kościele w Murafie. wW zajęciach bierze udział 112 uczniów

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19141
              - 2019/20
              - 2020/21112
              - 2021/2298

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka rozpoczyna się w pierwszą sobotę września, kończy się 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Organizacja zaprosiła nauczyciela- wolontariusza skierowanego przez ORPEG


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---