Data aktualizacji: 2021-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Katarze im. Witolda Pileckiego
- w języku lokalnym *Polish School in Qatar
Miejscowość *9012 Doha
Kraj *

Katar

Ulica, nr domu*Tariq bin Ziyad Secondary School

 

 

Kod pocztowy*

9012

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada w Katarze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 974 33798952Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@szkolapolskakatar.edu.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Rada szkoły

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Edyta Gierycz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edyta Gierycz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Polska w Katarze prowadzona jest przez grupę nauczycieli wolontariuszy, nie jest zarejestrowana z powodów ograniczen w przepisach prawnych kraju zamieszkania. Działa z poparciem Ambasady RP w Doha i władz lokalnych.

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Szkoła Polska w Katarze powstała w październiku 2013 jako inicjatywa społeczna rodziców dzieci polskich mieszkających w Katarze. Jest szkołą weekendową. Zajęcia odbywają się w kilku grupach szkolnych i przedszkolnych. Nauczyciele i organizatorzy szkoły pracują na zasadzie wolentariatu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1956
              - 2019/2060
              - 2020/2148
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia prowadzone są zgodnie z kalendarzem szkolnym zatwierdzonym przez radę szkoły, rozpoczynają się we wrześniu a kończą w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola nie wydaje oficjalnych świadectw ani zaświadczeń. Poswiadcza legitymacje ucznia i nauczyciela polonijnego.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rada Szkoły


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---