Data aktualizacji: 2021-10-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Edu Owls
Miejscowość *Leicester
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*93 Sharpland

 

 

Kod pocztowy*

LE2 8UP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchaster
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447738096644Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): eduowls@gmail.com; info1@eduowls.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sławomira Małgorzata Wiśniewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sławomira Małgorzata Wiśniewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Edu Owls Limited

93 Sharpland

Leicester

LE2 8UP


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od 4 roku życia. Uczymy języka polskiego z elemetami historii, geografii i kultury Polski. Zatrudniamy wykształconych nauczycieli pełnych pasi do pracy z dziećmi dzięki czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania.  Przygotowujemy uczniów do egzaminów GCES i A Level z języka polskiego w angielskim systemie edukacyjnym. W ciągu roku szkolnego organizujemy liczne imprezy szkolne motywujące uczniów do nauki języka oraz zachęcamy naszych uczniów do udziału w akcjach oświatowych organizowanych przez organizacje międzynarodowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Leicester liczy około 330 tys. mieszkańców a Polonia stanowi około 15% populacji. Najbardziej polską dzielnicą jest dzielnica Braunstone.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19100
              - 2019/20120
              - 2020/2140
              - 2021/2260

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynają się w drugą sobotę września a kończa w ostanią sobotę czerwca każdego roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje Świadectwo Ukończenia Klasy w Polskiej Sobotniej Szkole prowadzonej przez Edu Owls Limited.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Zarząd spółki Edu Owls Limited na podstawie posiadanego przez nich wykształcenia i doświadczenia w nauczaniu weryfikowanych podczas rozmów rekrutacyjnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-