Data aktualizacji: 2021-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio - Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
- w języku lokalnym *Польська Суботньо - недільна школа ім. І.Я. Падеревського
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Teatralna 17/20 kab 109-111

 

 

Kod pocztowy*

10014

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380971998308Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zpuzytomierz@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

zpuzytomierz

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Laskowska-Szczur

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. ul. Teatralna 17\ 20 kab109-111 10014 Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest prowdzona w arendowanych salkach oraz w Centrum Polskim. Zajęcia odbywaja sie w grupach, podzielonych wiekowo oraz poziomem. Szkółka corocznie przyjmuje od 35 do 450 uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie powstał w 1989 roku. W dniu dzisiejszym do Związku należy 28 organizacji w obwodzie żytomierskim oraz 11 000 członków, 6 zespołów, 4 redakcje. W obwodzie żytomierskim mieszka największa liczba obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie – 50 000 osób, 1/3 wszystkich Polaków Ukrainy.

Do ważnych dziedzin, które cieszą się niewątpliwym priorytetem Związku należy oświata. Związek Polaków zainicjował naukę języka polskiego w szkołach, przy kościołach, na kursach w Żytomierzu i w obwodzie. ŻOZPU organizował pierwsze Olimpiady Języka Polskiego, konkursy recytatorskie, przeprowadzał pierwsze egzaminy na studia do Polski.

Związek Polaków zapoczątkował  nauczania języka polskiego w przedszkolu oraz w Żytomierskich Szkołach. Od 1989 r. działa z powodzeniem Polska Szkoła sobotnio – niedzielna im. I.J. Paderewskiego, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Uczniowie szkoły zdobywają nagrody w licznych Międzynarodowych i Ogólnoukraińskich konkursach i olimpiadach języka polskiego.

Stałą imprezą kulturalną jest Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” został rozszerzony o Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu. Na Dni Kultury Polskiej przyjeżdżają oficjalne delegacje z Polski, bierze udział około 250 uczestników z Ukrainy i Polski. To są znaczące, liczne imprezy, nagłaśniane przez media, TVP Polonia i TRK Ukrainy. Dni Kultury Polskiej odbywają się pod Honorowym Patronatem Senatu RP.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19560
              - 2019/20613
              - 2020/21520
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 15 września i kończą się 30 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie po ukończeniu Szkoły wydaję Certyfikat znajomości języka polskiego (Certyfikat znajomości języka polskiego wydawany na podstawie ustawy Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy  № 212 Licencja № 133315)Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd ŻOZPU,  oraz za pośrednictwem złożenia wniosku do ORPEG

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---