Data aktualizacji: 2021-09-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Bollenstreek przy Stichting Kreda
- w języku lokalnym *Poolse School Bollenstreek bij Stichting Kreda
Miejscowość *Lisse
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Heereweg 466

 

 

Kod pocztowy*

2161 DH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Hadze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 (0) 657.64.20.23Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@kreda.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Karolina Eckardt

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Karolina Eckardt Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stichting KREDA Heereweg 466, 2161 DH Lisse, Holandia, tel. +31 (0) 657.64.20.23, E-mail:  info@kreda.nl, www.kreda.nl


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Działalność Polskiej Szkoły Bollenstreek przy fundacji Stichting Kreda w Lisse opiera się na zajęciach dodatkowych, które nie należą do zadań regularnej oświaty i opieki nad dzieckiem w Holandii oraz na działaniach wspierających polskich uczniów w Holandii ich rodziców z regionu. Zajęcia w Polskiej Szkole Bollenstreek w Lisse adresowane są do pięciu grup wiekowych: grupa dzieci w wieku od 0-4 lat, grupa 4-6 lat, grupa 6-8 lat, grupa 8-10 i grupa 10+. Zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o Polsce odbywają się w co drugą sobotę. Co tydzień we piątek rano oferowane są zajęcia dla grupy maluchów do 4 lat oraz ich mam w Klubie M&M. Również w soboty oraz w popołudniamii w tygodniu organizowane są zajęcia wspierające naukę dla dzieci. Ponadto oferujemy kursy języka polskiego holenderskim rodzicom oraz kursy języka niderlandzkiego polskim rodzicom. Oprócz tego placówka nasza organizuje wycieczki, różne warsztaty oraz spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców o tematyce edukacyjnej, wychowawczej, informacyjnej oraz integracyjnej. Polska Szkoła Bollenstreek jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii. Kadra uczestniczy w szkoleniach i warsztatach poświęconych nauczaniu rodaków za granicą. Współpracujemy także z innymi szkołami polskimi w Holandii. Szkoła rozpoczęła działalność w styczniu 2014 roku i ma siedzibę przy drodze N208 w Lisse, Zuid Holland. Pierwsze zajęcia odbyły sie 1 lutego 2014r.  W drugim semestrze roku szkolnego 2019-2020 oraz w roku szkolnym 2020-2021 część zajęć przekierowana została na tryb online ze względu na zaostrzenia związane z kryzysem COVID-19. W roku szkolnym 2021-2022 mamy nadzieję zaoferować wszystkie zajęcia w trybie stacjonarnym. Szkoła cieszy się popularnością, na liście rezerwowej jest 15- 20 uczniów.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W miejscowościach Bollenstreek oraz w gminach sąsiednich wciąż przybywa polskich rodzin z dziećmi i jest ich relatywnie więcej pod względem proporcji dzieci i młodzieży w stosunku do osób dorosłych niż np. w Hadze. Spowodowane jest to w miarę stabilną koniunkturą związaną z uprawą znanych na całym świecie cebulek kwiatów i roślin. Region Bollenstreek jest atrakcyjnym terenem dla osiedlających się w Holandii polskich migrantów oraz ich rodzin, które chętnie wiążą się z tym regionem na długo. Rejon ten charakteryzuje się dużą ilością zakładów pracy, głównie specjalizujących się w uprawie i eksporcie roślin, do których ciężko jest znaleźć pracowników holenderskich. Kontynuacja wielopokoleniowej tradycji prowadzenia solidnych, rodzinnych firm w zakresie uprawy, obróbki i sprzedaży roślin oraz cebulek kwiatowych w Bollenstreek oraz funcjonowanie okolicznych centrów dystrybucji  są  już praktycznie uzależnione od mieszkających tu Polaków, którzy przyciągają za sobą następnych. Z oficjalnych statystyk wynika, że 75% polskich rodzin osiedla się w Holandii na dłużej. Dbałość o własną kulturę i język ojczysty jest dla tej grupy Polaków bardzo ważne. Od początku jej istnienia fundacja Stichting Kreda, w tym nasza Polska Szkoła, czynią starania, aby wizerunek Polski oraz Polaka  w naszym rejonie był jak najbardziej korzystny. Do tego potrzebni są świadomi rodzice, którzy dostrzegają w polskim pochodzeniu atut, a nie słabość. Z tym przesłaniemnasza organizacja dociera od lat nie tylko do Polaków, ale też Holendrów i innych grup mniejszościowych, budując synergię społeczną i współtworząc szanse dla przyszłych pokoleń.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1980
              - 2019/2080
              - 2020/2170
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09.- 30.06.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa Szkolne zamawiamy przez Forum Polskich Szkół w Holandii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudnieni na umowę o wolontariat/staż.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---