Data aktualizacji: 2022-01-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Grocholskich przy SP "Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków Winnicy"
- w języku lokalnym *Польська Cуботньо-Недільна Школа ім. Грохольських при ГО "Християнсько-Демократичний Зв'язок Поляків Вінниці"
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*600-lecia 40, m.28

 

 

Kod pocztowy*

21021

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380673665050Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): euroconnect@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

euroconnect4

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jerzy Wójcicki

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jerzy Wojcicki Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polonijne "Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków Winnicy" w Winnicy, ul. 600-lecia 40, m.28, Winnica, Ukraina.


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

 Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Grocholskich przy SP "Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków Winnicy" ma na celu nauczyć swoich uczniów podstawowej umiejętności komunikowania się w języku polskim. W grupie starszej uczniowie korzystają z podręczników dla średnio zaawansowanych, lekcje dla dzieci przebiegają często w postaci interaktywnych gier albo zabaw. Dzięki funkcjonowaniu szkoły przy SP "Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków Winnicy" niektóre dzieci zaczęły aktywniej uczestniczyć w życiu polskiej wspólnoty miasta, w tym i w zespole artystycznym "Kresowiaczki"


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Winnicy mieszka obecnie blisko 20 000 osób polskiego pochodzenia, funkcjonuje 12 polskich organizacji społecznych. Większość miejscowych Polaków to katolicy, którzy uczęszcząją do czterech świątyń rzymskokatolickich na terenie miasta.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1970
              - 2019/2070
              - 2020/2170
              - 2021/2259

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09.2020 do 30.05.2021

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy własne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Za pośrednictwem złożenia wniosku do ORPEG

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---