Data aktualizacji: 2017-06-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum kształcenia języka polskiego, kultury i tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze T.Z.
- w języku lokalnym *Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition bei der Polnischen Katholischen Mission in Hannover e.V.
Miejscowość *Hanower
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Stilleweg 12 B

 

 

Kod pocztowy*

30655

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049-511-6498504Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049-511-6477921

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkluba@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tadeusz Kluba

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum kształcenia języka polskiego, kultury i tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze T.Z.

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
Lekcje języka polskiego z elementami historii i geografii odbywają się w grupach wiekowych od przedszkolnej do klas maturalnych.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Według roku szkolnego w Niedersachsen.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia dla dzieci przedszkolnych i świadectwa dla pozostałych.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd, na zasadach - mini job. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---