Data aktualizacji: 2021-10-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia Milford im. T. Czuchnickiego
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Milford, named after T.Czuchnicki
Miejscowość *Farnham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Weydon School, Weydon Lane

 

 

Kod pocztowy*

GU9 8UG

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7940 269 631Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.milford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Zofia Luklinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Zofia Luklinska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dr. Z. Luklinska, Polska Szkola Sobotnia Milford, im. Tadeusza Czuchnickiego, Adres do korespondencji: 31 Merrow Woods Guildford Surrey GU1 2LQ, UK

Rok powstania szkoły.*
1985
Krótki opis szkoły *

Szkoła współpracuje ściśle z Polską Macierzą Szkolną w Londynie, która ustala program nauczania i wspomaga szkoły sobotnie oferując programy szkoleniowe i doksztalcania dla mlodziezy i nauczycieli.

Szkola oferuje: nauczanie jezyka polskiego na roznych poziomach w miare potrzeby i mozliwosci szkoly,  poglebianie wiedzy o historii, tradycjach i kulturze narodu polskiego, wychowywanie w duchu katolickim i milosci do ojczyzny.  Wiek uczniow od 3 do 18 lat.

Szkola przygotowywanie uczniow do egzaminow z jezyka polskiego jako obcego na pozionie malej matury - GCSE i duzej matury A level, wedlug sylabusu i wymogow szkol angielskich.

Od stycznia 2014 roku rozpoczela dzialanosc nowa grupa przedszkolakow oraz grupa przedszkolna - Zerowka.

Szkola prowadzi nauczanie w 13  klasach od Przedszkola poprzez klase GSCE do poziomu A level.

Warunki lokalowe sa bardzo dobre. Nauka odbywa sie w nowoczesnym budynku szkolym.

Dojazd do szkoly jest bardzo dobry.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Powojenna polska spoleczność na terenie hrabstwa Surrey, wywodziła się głównie z rodzin wojskowych stacjonujących w tzw.obozach demobilizacyjnych utworzonych po zakończeniu II Wojny Światowej. Po likwidacji tych obozów wiele rodzin pozostało w okolicach Godalming, Milford, Witley, Elstead, Thursley, Plaistow, Guildford.

Część osób wyjechała do Londynu lub innych miejscowości w Anglii w pogoni za pracą lub z przyczyn rodzinnych. Niestety droga powrotna do Polski była dla większości z nich zamknięta. Wszyscy jednak pozostali lojalni swojej ojczyźnie, zachowali swoją polskość i głęboką miłość do Ojczyzny, która objawiała się uszanowaniem kultury i tradycji polskich, oraz przekazywaniem znajomości języka polskiego następnym pokoleniom.

Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk miejscowych polskich patriotów. Jeden z nich,  S.P. pan Edward Cios, przekazał znaczny spadek na zakup obecnego Domu Parafialnego w 1983 roku. Wielu innych Polakow latami oddawało swój własny czas i wysiłek na wyremontowanie i utrzymanie domu, który stał sie mieszkaniem polskiego ksiedza, centrum wielu spotkań Polaków, a także przez wiele lat siedzibą Polskiej Szkoły Sobotniej.

Z okazji 20-tej rocznicy zalozenia Polskiej Szkole Sobotniej w Milford, nadano szkole imię Tadeusza Czuchnickiego, mieszkańca obozu demobilizacyjnego Wojska Polskiego na tutejszym terenie. Był on wielkim patriotą, wieloletnim, bezinteresownym działaczem i prezesem Parafii w Milford oraz Kola SPK Nr 107 na tym terenie. Funkcje te sprawował aż do momentu nagłej smierci w 1993 roku. Pan Tadeusz brał aktywny udział w życiu szkoly jako prezes i opiekun z ramienia Koła SPK. Niezmęczony organizator wielu imprez patriotycznych. Był tez autorem wielu wierszy.

Od czasu przystapienia Polski do Uni Europejskiej w maju 2014 roku,  ilosc uczniow w szkole stale sie zwieksza.

Mlode, okoliczne rodziny dbaja o to, aby ich dzieci byly wychowywane w duchu polskim i poznawaly jezyk polski oraz wiedze o Polsce od podstaw.  

Szkola Polska jest bardzo waznym osrodkiem w utrzymywaniu kontaktow wsrod lokalnych rodzin i  obchodow polskich swiat narodowych.
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19170
              - 2019/20205
              - 2020/21215
              - 2021/22240

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia szkolne odbywaja sie tylko w soboty rano podczas roku szkolnego, poczatek godz 9.30 do godz 13

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakonczenie roku szkolnego, szkola wydaje swiadectwa, ktore oceniaja poziom wiedzy ucznia na danym etapie nauczania.

Uczniowie zdajacy GCSE /mala matura/ oraz ALevel /duza matura/ z jezyka polskiego jako obcego, poprzez szkoly angielskie, otrzymuja swiadectwa maturalne wydawane oraz uznawane przez wladze Wielkiej Brytanii.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrekor szkoly jest odpowiedzialny za zatrudnienie kadry.

Kazdy nauczuciel posiada zaswiadczenie o niekaralnosci- DBS.

Praca w szkole jest praca spoleczna. Nauczyciele otrzymuja zwrot kosztow.

W szkole pracuja ludzie glownie z wyzszym wyksztalceniem, z wieloletnim stazem nauczania jezyka polskiego jako obcego, kochajacy dzieci i mlodziez.

Kazdy nauczyciel posiada nieograniczona pasje i bezinteresownosc w przekazywaniu wiedzy i nauczaniu jezyka polskiego w oparciu o kulture, histore i geografie Polski.

Wielu nauczycieli ukonczylo dodatkowo kursy nauczania jezyka polskiego jako obcego online.

Kadra regularnie korzysta ze szkolen dla nauczycieli organizowanych przez PMS ( Polska Macierz Szkolna) w Londynie oraz kursow prowadzonych na platformie webinarium.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--