Data aktualizacji: 2020-12-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Niedzielna Języka Polskiego przy Winnickim Obwodowym Dobroczynnym Stowarzyszeniu "Dom Polski" im. Tomasza Marka Leoniuka
- w języku lokalnym *Недільна школа польської мови при Вінницькому обласному доброчинному Товаристві "Польський Дім" ім. Томаша Марка Леонюка
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Lali Ratusznej 77a

 

 

Kod pocztowy*

21037

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +48791779539



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dymitr.skakun@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: dmytro.skakun

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dmytro Skakun

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dmytro Skakun



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Winnickie Obwodowe Dobroczynne Stowarzyszenie "Dom Polski" im. Tomasza Marka Leoniuka

adres szkoły: 21037 ul.Lali Ratusznej 77a, Winnica, Ukraina

adres do korespondencji: 21007 ul. Dowżenki 16/3, Winnica, Ukraina


Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
Lekcję odbywają się w dwóch salach siedziby Winnickiego Obwodowego Dobroczynnego Stowarzyszenia  "Dom Polski" przy ulicy Lali Ratusznej 77a
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1938
              - 2019/2021
              - 2020/2114
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09-24.12

15.02-30.06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Zaświadczenia o zakonczeniu szkoły niedzielnej języka polskiego.



Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--