Data aktualizacji: 2021-10-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła w Walsall im. Polskich Sił Powietrznych w WB
- w języku lokalnym *Polish Air Force in GB Saturday School in Walsall
Miejscowość *Birmingham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*33 Ludgate hill

 

 

Kod pocztowy*

B3 1EH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447875258192Faks (z numerem kierunkowym kraju) +441217400824

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@ewacic.com, agnes@ewacic.com, elizabeth.kardynal@ewacic.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Elżbieta Maria Kardynal

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Kardynał

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Cyl Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

European's  Welfare Association CIC - EWA CIC

Adres rejestracyjny organizacji: 

33 Ludgate Hill, Birmingham, West Midlands, B3 1EH, UK 


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

W szkole obecnie uczy się ok 300 uczniów w wieku od 4 do 18 lat. Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych. Od kwietnia 2016 roku ruszyła grupa harcerska. 

Program Nauczania w Polskiej Szkole

Najważniejszym aspektem, który brany jest pod uwagę przy wyborze odpowiedniego programu nauczania są indywidaulne potrzeby naszych uczniów oraz dostępność właściwych materiałów dydaktycznych. I tak, w Polskiej Szkole w Walsall i West Bromwich realizowany jest program w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą, (MEN, Warszawa 2020).  

Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o następujące materiały:

A.   Wychowanie wczesnoszkolne: realizacja zajęć odbywa się w formie zabawy przy użyciu wierszyków, bajek oraz piosenek z naszego dzieciństwa. Zajęcia skoncentrowane są na wzbogacaniu polskiego słownictwa (dzieci polskojęzyczne), nauce alfabetu i słów metodą fonetyczną (dzieci anglojęzyczne). Główny nacisk językowy kładziemy na tym etapie na komunikację językową z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy i integrację w grupie.

B.    Klasy 1-3: Dla dzieci, dla których język polski jest językiem drugim na chwilę obecną wykorzystujemy podręczniki Pani Pawlusiewicz.

C.     Klasy 4-7: Realizują program w oparciu o podręczniki Pani Pawlusiewicz.

D.   Klasa GSCE i A Level: zajęcia prowadzone w oparciu o specyfikację egzaminu państwowego z j. polskiego na poziomie małych i dużych matur- AQA. 


Zajęcia dodatkowe

Jednym z najważniejszych atutów naszej szkoły jest szeroka gama oferowanych zajęć dodatkowych. Duży nacisk kładziemy na wychowanie fizyczne oraz artystyczne. W chwili obecnej prowadzimy zajęcia sztuk walki,  zajęcia plastyczne, zajęcia dla skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy oraz spotkania informacyjne dla dorosłych. 


Pomoc specjalistyczna

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą oraz pracownikami społecznymi.


 

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoła operuje na terenie miasta Walsall oraz West Bromwich koło Birmingham. Jest to teren Anglii środkowej; wysoko zindustrializowany, o dość wysokim stopniu deprawacji i zaliczany do najuboższych terenów w Anglii.


 Liczebność społeczności polskiej zamieszkującej te tereny jest drugą co do wielkości po Londynie (ponad 80 tysięcy). W miastach skąd pochodzą nasi uczniowie szacuje się, że żyje kolejno następująca liczba polaków:

Walsall: 3-4 tysięcy

Sandwell: 10-12 tysięcy

Dudley: 2 tysiące

Wolverhampton: 3 tysiące 

Birmingham: 20 tysięcy Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19300
              - 2019/20358
              - 2020/21220
              - 2021/22300

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zawsze w pierwszą sobotę od rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach dziennych, co w przypadku Anglii wypada z reguły na drugą sobotę września i kończą sie na dwie soboty przed końcem roku szkolnego w szkołach dziennych ( w okolicach 2-3 soboty lipca).

Zajęcia prowadzone są od godziny 9 do 13 a po godzinie 13 prowadzone są zajęcia dodatkowe (harcerstwo, zajęcia muzyczne, sportowe, plastyczne, itp.) W roku szkolnym jest to średnio 33-36 sobót w łacznej liczbie 132-144 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje opisowe raporty szkolne oraz dyplomy ukończenia danej klasy. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła zatrudnia nauczycieli na zasadzie kontraktu (umowy o dzieło).  Kontrakt podpisywanny jest co roku pomiędzy nauczycielem a EWA CIC na dany rok szkolny. W chwili obecnej nauczyciele otrzymują wynagrodzenie w wysokości £10 - £15 za godzinę czyli £40 -  £60 za sobotę. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: