Data aktualizacji: 2021-10-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Killarney
- w języku lokalnym *Polish School Killarney
Miejscowość *Killarney
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*New Road, Killarney

 

 

Kod pocztowy*

Co.Kerry

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353876625601Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolawkillarney@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aneta Truchan

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aneta Truchan Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

prywatna Polish School Killarney

Aneta Truchan 

Lisbabe

Killarney,

CO. Kerry

 V93 Y288


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Misją szkoły jest niesienie pomocy w nauce języka polskiego oraz szeroko pojęte propagowanie języka polskiego, kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieży polskiej mieszkających w Irlandii. Na lekcjach realizowany jest uzupełniający program nauczania z zakresu języka polskiego, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Od początku istnienia, dewizą naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania oraz nastawienie na indywidualizację w podejściu do ucznia, tak aby każde dziecko mogło wykorzystać cały swój potencjał. Podczas lekcji łączymy naukę i zabawę, bo wierzymy,że tylko w takich, przyjaznych i niewymuszonych warunkach, dzieci uczą się języka ojczystego dużo szybciej i z prawdziwą przyjemnością. Nauczyciele pracujący w naszej szkole mają przygotowanie pedagogiczne, wysokie kwalifikacje, ale przede wszystkim są pasjonatami swojej pracy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19147
              - 2019/20158
              - 2020/21158
              - 2021/22193

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się corocznie w drugą sobotę wrzesnia a kończą w czwartą sobotę czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa; dokument ten zawiera najważniejsze informacje o osiągnięciach edukacyjnych dziecka na danym etapie edukacyjnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły, poprzez rozmowy kwalifikacyjne.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---