Data aktualizacji: 2021-12-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Edynburgu
- w języku lokalnym *Frederic Chopin Polish School in Edinburgh
Miejscowość *Edynburg
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*11 John's Place

 

 

Kod pocztowy*

EH6 7EL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447759487363Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pce-chopin.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Bielicz-Bishara

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Bielicz-Bishara Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. Fryderyka Chopina w Edynburgu. Szkola prowadzona jest przez Pania Lucyne Bielicz- Bishara wieloletnia dzialaczke spoleczna,za jej dzialalnosc charytatywna,spoleczna  otrzymala Zloty Krzyz Zaslugi od Prezydenta Polski.

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Nasze podejście do nauczania oparte jest na wnioskach płynących z obserwacji dzieci wielojęzycznych i metodach nauczania języków dziedziczonych wypracowanych w ciągu ostatnich 30 lat w krajach zachodu. Kształcenie polskich dzieci jest dla nas misją, której głównym celem jest rozwinięcie pełnej kompetencji językowej w zakresie języka polskiego poprzez pracę z różnymi gatunkami tekstów, różną tematyką i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków. Zadanie to realizujemy na lekcjach języka polskiego, jak i historii i geografii, starając się, gdzie tylko to możliwe, budować na zajęciach bloki tematyczne. Kształcimy młodych ludzi tak, by byli ciekawi świata, świadomi swojej wartości, zdolni do wyrażania własnego zdania, aby potrafili samodzielnie określić swoje miejsce w świecie i byli w stanie wyrazić płynnie swe myśli w mowie i piśmie w ojczystym języku rodziców!
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19105
              - 2019/20110
              - 2020/21117
              - 2021/22117

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynaja sie piewszy piatek wzesnia a koncza w ostatni tydzien czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola -dzieci otrzymują na koniec roku świadectwa,klasy 0-3 swiadectwa opisowe ,natomiast klasy 4-8 świadectwa z ocenami 


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im.Fryderyka Chopina w Edynburgu.Czesc nauczycieli zatrudnieni sa na czs nieokreslony a czesc na samozatrudnienie.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---