Data aktualizacji: 2020-10-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Tuam
- w języku lokalnym *Polish School in Tuam
Miejscowość *Tuam
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Dublin Road, Tuam

 

 

Kod pocztowy*

Co. Galway

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 867 857 499Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sptuam@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Staszek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła w Tuam jest filią Polskiej Szkoły w Galway im Wisławy Szymborskiej. Organ prowadzący szkołę to: Learn Polish Company Limited by Guarantee, Registered in Ireland, Reg. No 517109, c/o Walter Macken Road, Holy Trinity National School, Mervue, Galway, Irlandia

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Tuam jest szkołą niedzielną dla dzieci, które chcą pielęgnować swój ojczysty język oraz poznać polskie zwyczaje, tradycje i historię Polski. Dzięki powstaniu tej placówki i nauce języka polskiego uczniowie powracający do Polski będą mieć ułatwiony powrót do kraju. A Ci, którzy pozostają będą dwujęzyczni. Szkoła jest miejscem integrującym lokalną Polonię, w którym podtrzymujemy polskie tradycje i kulturę narodową, jak również uczymy poszanowania dla innych kultur. Nauka języka polskiego jako drugiego przyda się naszym uczniom w życiu prywatnym,  jak i karierze zawodowej niezależnie od ich przyszłego miejsca zamieszkania.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1930
              - 2019/2032
              - 2020/2128
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą niedzielę września, kończą w drugą lub trzecią niedzielę czerwca 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli, na umowę o pracę, zatrudnia Learn Polish Company Limited by Guarantee.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--