Data aktualizacji: 2021-09-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Wexford im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
- w języku lokalnym *Wexford Polish School
Miejscowość *Wexford
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*CBS Primary School, Green Street, Wexford

 

 

Kod pocztowy*

1

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (00353) 0862368298/ 0868558461Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolawexford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Barzyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

  1. Association of Wexford Polish School
  2. Wexford Adult Education Centre Westgate Wexford


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

W naszej szkole w każdy piątek od 16.00 do 20.15 odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów wieku od 5- 14 lat. Program szkoły opracowany został zgodnie z podstawą programową dla szkół polonijnych zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia dydaktyczne obejmują język polski, lekturę tekstów oraz wiedzę o Polsce.


Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska prowadzi zajęcia w klasach szkoły podstawowej. Szkoła kultywuje także polskie święta i uroczystości.


Uczniowie w naszej szkole spędzają czas w miłej radosnej atmosferze. Poza atrakcyjnymi zajęciami dydaktycznymi, zapewniamy naszym milusińskim zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe i inne atrakcje. Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych a po zajęciach mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych bądź kole matematycznym. Szczególnie istotne jest dla nas zainteresowanie uczniów polską kulturą i literaturą. Od 2013 roku realizujemy projekty czytelnicze. Gromadzimy również książki do naszej biblioteki, która ma już ponad 3000 woluminów. We wrześniu 2014 roku nasza szkołę odwiedziła Anna Onichimowska. Zapraszamy również do szkoły polskie teatry. Rodzice korzystają z lekcji języka angielskiego. Szkoła zdobyła dwie Nagrody Miasta Wexford za udział w paradach z okazji Dnia Świętego Patryka w 2014 i 2015 roku ( w 2017 zdobyliśmy pierwszą nagrodę) Szkoła jest jedynym ośrodkiem skupiającym Polaków w Wexford i okolicach, działa również na rzecz integracji organizując imprezy otwarte dla całej lokalnej społeczności. 


Szkoła zrzeszona jest w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2065
              - 2020/211
              - 2021/2245

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia  szkolne rozpoczęły się 10.09.2021r .

Koniec roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 10.06.2022r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo szkolne Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor. W szkole zatrudniana jest wyłącznie  wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---