Data aktualizacji: 2019-07-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Kent
- w języku lokalnym *Polish Educational Centre in Kent CIC
Miejscowość *Ashford ,Folkestone
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Kpc House 1st Floor /Unit 5 Canterbury Road Willesborough, Ashford, England,

 

 

Kod pocztowy*

TN24 0BP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447561857560Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nc.polskaszkolawashford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Czernichowska-Piatek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Czernichowska-Piatek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Educational Centre in Kent cic

Kpc House 
1st Floor /Unit 5 
Canterbury Road Willesborough, 
Ashford, TN24 0BP

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polska Szkola w Kent ma dwa odzialay w Ashford  i Folkestone.Ogólem W naszej szkole jest ponad 40 uczniów, 4nauczycieli, 2 pomocników oraz licznie i prężnie działające grono rodziców skupionych woków Komitetu Rodzicielskiego.

Jesteśmy szkołą gdzie uczniowie uczą się polskiego, geografii i historii Polski, recytują wiersze polskich poetów, śpiewaja polskie piosenki, biorą udział w konkursach pisarskich i malarskich. W ubiegłym roku uczennica naszej szkoły zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim konkursie organizowanym na terenie Wielkiej Brytanii i dzięki temu nasza szkoła zaznaczyła swój ślad na mapie 145 polskich szkół działających w Wielkiej Brytanii.

Uczniowie naszej szkoły tak jak w tradycyjnej szkole odrabiają lekcje, czytają lektury, zdają egzaminy. 

Szkoła nasza jest miejscem wyjątkowym, gdzie dzieci jak i rodzice nawiązują nowe przyjaźnie. Razem świętujemy polskie uroczystości i wyjeżdżamy na wycieczki, co daje nam radość bycia Polakiem.

Szkoła nasza stara się dostosować do zmieniających się czasów a jednocześnie utrzymać polską kulturę i tradycję. Staramy się dotrzeć do jak najliczniejszego grona Polaków poprzez tworzenie nowych ośrodków nauczania na terenie Kent .


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasze placówki działaja na terenie  okregu Kent . Mieszka tu okolo 20 tys Polaków. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1930
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynaja się w drugim tygodniu września a kończa się w pierwszym tygodniu lipca każdego roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa wydawane przez szkołę zaświadczające o uczestnictwie w zajęciach szkolnych w Polskie Szkole w Kent. 


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani przez Dyrektora szkoły na podstawie umowy-zlecenie.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-