Data aktualizacji: 2013-03-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła średnia № 69
- w języku lokalnym *Средняя школа №69
Miejscowość *Mińsk
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul. Awangardnaja, 42

 

 

Kod pocztowy*

220037

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Mińsk
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375172456102Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37517345-74-67

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sch69@minsk.edu.by

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
1959
Krótki opis szkoły *
Szkoła średnia № 69 powstała w 1959 roku. W tej chwili ma 793 uczniów, 36 klas, 2 klasy komputerowe, bibliotekę, pokój organizacji społecznych,gabinet medyczny, gabinet dentysty,stołówkę, salę sportową, sala do przyjęć.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa po ukończeniu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---