Data aktualizacji: 2020-10-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polonijna im. Janusza Korczaka w Tokio
- w języku lokalnym *ポーランド語の学校
Miejscowość *Tokio
Kraj *

Japonia

Ulica, nr domu*Meguro School Support Center, 3-6-10 Nakameguro, Tokyo

 

 

Kod pocztowy*

153-0053

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Japonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 81 357947023Faks (z numerem kierunkowym kraju) + 81 357947024

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Lata

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Lata Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ambasada RP w Tokio

2-13-5 Mita,  Meguro-ku

153-0062 Tokio, Japonia


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Szkoła ma charakter nieformalny, nie wydaje świadectw. Zajęcia odbywają się  w  co dwa tygodnie w soboty, tak aby nie kolidowały z innymi zajęciami szkolnymi. Dzieci są podzielone na trzy grupy w zależności od wieku i znajomości języka polskiego. Lekcje prowadzą profesjonalni nauczyciele języka polskiego. Nauczanie jest dostosowane do możliwości uczniów i ma na celu w sposób przyjazny, poprzez zabawę i naukę zachęcać do mówienia i pisania w języku polskim.

Przerwa wakacyjna przewidziana jest w okresie od końca czerwca do początku września.

 

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1927
              - 2019/2027
              - 2020/2125

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła ma charakter nieformalny i nie wydaje świadectw.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--