Data aktualizacji: 2017-05-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Języka i Kultury Ojczystej
- w języku lokalnym *Polish School of Language and Culture in Northampton
Miejscowość *Northampton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Cedar Road East

 

 

Kod pocztowy*

NN3 2FJ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7713430251Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kierownik@mojapolskaszkola.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Grażyna Herbut

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest organizacją społeczną, prowadzoną przez Zespół Kierowniczy.

Szkoła została wpisana w rejestr szkół prowadzonych przez Macierz Szkolną za Granicą w Londynie.


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Naszym głównym celem jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o polskiej kulturze, społeczeństwie polskim i środowisku geograficznym Polski oraz wzmacnianie procesu identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Northampton, to przemysłowe miasto, w którym polska społeczność zamieszkuje od okresu zakończenia II wojny światowej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ilość Polaków znacznie wzrosła.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa uczestnictwa z zajęciach PSJiKO.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zespół kierowniczy, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowanych kryteriów. Wymagane jest również przedstawienie dokumentu potwierdzającego niekaralność pracownika (szkoła dokonuje takiego sprawdzenia, pracownik zobowiązany jest wypełnić odpowiedni wniosek).


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--