Data aktualizacji: 2020-12-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Worksop
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Worksop
Miejscowość *Worksop
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Kingsway

 

 

Kod pocztowy*

S810AN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sheffield Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447525174790Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pssworksop@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Gąsior

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Sołtys Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła korzysta z budynku Sir Edmund Hillary Primary and Nursery School w Worksop, Kingsway S810AN

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkoła ma za zadanie uzupełniać edukację polskich dzieci uczących się na codzień w angielskich szkołach. Uczymy języka polskiego, historii, geografii i religii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Inicjatywa stworzenia szkoły wyszła od Polish Community Centre w Worksop. Sa to ludzie gotowi do pracy i podtrzymywania polskich tradycji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1988
              - 2019/20117
              - 2020/2193

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

swiadectwo szkolne w formie dyplomuCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rada Szkoły, nauczyciele pracują charytatywnie za darmo

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---