Data aktualizacji: 2021-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
- w języku lokalnym *Суботня школа Польської Національної Меншини в Золочеві
Miejscowość *Złoczów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Heroiw UPA 2

 

 

Kod pocztowy*

80700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 003800976059930Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zloczow1@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Stojanowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI ZŁOCZOWSKIEJ; ODDZIAŁ ZŁOCZOWSKI TOWARZYSTWA KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ IM.KS.BISKUPA JANA CIEŃSKIEGO; ul. Heroiw UPA, 2 80700 Złoczów obw.lwowski; UKRAINARok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

 Szkoła nie jest finansowana przez władze ukraińskie. Liczy ponad 148 uczniów, z których część ma korzenie lub pochodzenie, czy obywatelstwo polskie.Do szkoły chętnie uczęszczają dzieci pochodzenia ukraińskiego. Jest VI klas. W roku szkolnym 2016/17 najbardziej liczne klasy to: I, II oraz III.Prowadzone są również kursy dla dorosłych przygotowującej się do egzaminów na polskie uczelnie.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Złoczów (ukr. Золочів, ros. Золочев)– miasto; obecnie na zachodniej Ukrainie w obwodzie lwowskim (w dekanacie złoczowskim); od 1523 do 1772 w województwie ruskim Rzeczypospolitej, w latach 1772-1918 w Królestwie Galicji i Lodomerii, w latach 1918-1939 miasto powiatowe w województwie tarnopolskim w II RP; w latach 1939-1991 w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej; nad rzeką Złoczówką (dopływem Bugu) w paśmie wzgórz Woroniaków i Gołogór; ważna stacja kolejowa na linii Lwów – Tarnopol. 22,4 tys. mieszkańców). Stwierdzono, że Złoczów i okolice to najstarsze miejsca osadnictwa sięgające czasów prehistorycznych. Lokalna społeczność polska chętnie korzysta z nauki w szkole. Dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach, chórze oraz dodatkowych kołach zainteresowań.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21148

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczęcie roku 1 sobota września, zakończenie - ostatnia sobota maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie ukończenia odpowiedniej klasy -  szkoły lub kursu.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel skierowany jest do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: