Data aktualizacji: 2012-06-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Cardiff
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Cardiff
Miejscowość *Cardiff
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

CF11 8XB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7790 935 843Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja):

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Cardiff Fitzalan High School Lawrenny Avenue, Cardiff, CF11 8XB

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Naszym głównym celem jest krzewienie polskiej kultury wśród polskich dzieci i młodzieży mieszkających w Południowej Walii, dając im szansę poznania ojczystego języka, polskich tradycji i obyczajów. Pragniemy by każde dziecko polskie urodzone lub mieszkające obecnie w Wielkiej Brytanii, wciąż rozwijało swój język ojczysty, znało historię i tradycje kraju swych rodziców, by zyskało umiejętność pisania, czytania i wypowiadania sie w języku Polskim, oraz wyrastało w wartosciach chrzescijańskich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku dzieci otrzymują świadectwa i dyplomy. Zaświadczenie ze szkoły są honorowane w Polsce.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---