Data aktualizacji: 2020-06-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Wisławy Szymborskiej w Banbury
- w języku lokalnym *Wislawa Szymborska Polish Saturday School in Banbury
Miejscowość *Banbury
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*c/o St. Joseph's Primary School, Fiennes Road

 

 

Kod pocztowy*

OX16 0ET

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7449322343Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@polishschoolbanbury.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Julietta Wiśniewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Samsel Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prowadzona jest przez Zarząd oraz Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej im. Wisławy Szymborskiej w Banbury. Adres Zarządu: 345 Bretch Hill, Banbury, OX16 0JD Oxfordshire 

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Obecnie do szkoły uczęszcza 130 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Uczniowie uczą się w 9 grupach: 2 grupy przedszkolne, 3 grupy wczesnoszkolne oraz 4 grupy starsze. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sobotę w godziach 9.30 – 13.00. 

W szkole uczy 14 nauczycieli, 5 asystentów nauczycieli, logopeda oraz ksiądz. Większość z nich to wykwalifikowani pedagodzy z tytułem magistra.

Program nauczania podzielony jest na 3 trymestry i obejmuje: język polski, religię, historię i geografię Polski, zagadnienia współczesne oraz elementy kultury i zwyczajów polskich. Zajęcia prowadzone są na podstawie Polskiej Podstwy Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Korzystamy z podręczników obowiązujących w Polsce oraz z podręczników polonijnych. Zajęcia dostosowane są do wieku uczniów i prowadzone w odpowiednich grupach wiekowych. W szkole odbywaja się zajęcia logopedyczne.

Starszych uczniów przygotowujemy do egzaminu GCSE i A-Level z języka polskiego.

W szkole organizowane są akademie akcentujące polskie święta narodowe i okolicznościowe. 

W czasie zajęć rodzice uczniów pełnią dyżur pomgając w organizacji materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i utrzymaniu bezpieczeństwa podczas przerw.

Szkoła jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Banbury znajduje się w południowo-wschodnim regionie Anglii (hrabstwo Oxfordshire, dystrykt Cherwell), w odległości około 20 min. od Oxfordu i 40 min. od Birmingham. Miasteczko liczy około 45 tys. mieszkańców. Jest miastem fabrycznym i ośrodkiem handlowym nie tylko dla jego mieszkańców ale również dla ludności okolicznych miejscowości. Polacy nowej emigracji zaczęli masowo napływać do Banbury po przystąpieniu Polski do UE, kiedy to lokalne agencje pośrednictwa pracy zaczęły rekrutować pracowników z Polski do funkcjonujących w Banbury fabryk. Nieoficjalnie mówi się, ze około 11% mieszkańców miasta to emigranci z Polski. Nie koresponduje to jednak z danymi władz lokalnych, wg których w 2007 r. wszyscy biali emigranci, włączając Polaków, stanowili jedynie 3.9% populacji Cherwell. O liczebności polskiej emigracji mogą jednak świadczyć trzy polskie sklepy funkcjonujące w miasteczku i bogata oferta polskich produktów w lokalnych supermarketach. W Banbury od kilku lat funkcjonuje Stowarzyszenie Polaków oraz Polska Parafia Katolicka, z którymi szkoła ściśle współpracuje.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19130
              - 2019/20130
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny w naszej szkole rozpoczyna się w drugą sobotę września, a kończy się w pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po zakończeniu roku szkolnego szkoła wydaje świadectwo ukończenia danego roku nauki.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Szkoły na umowę o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---