Data aktualizacji: 2021-01-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Punkt nauczania języka polskiego przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu "Rodzina" w Browarach
- w języku lokalnym *Курси польської мови при Польському культурно-освітньому товаристві "Родина" у Броварах
Miejscowość *Browary Kijowski obw.
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Korolenki 25, lok. 16

 

 

Kod pocztowy*

07400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380676068410Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rodzina.browary@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: olenasofia20

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Nowak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Nowak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie "Rodzina"

Rok powstania szkoły.*
2001
Krótki opis szkoły *

Nauczanie języka i historii polskiej. Promowanie języka, kultury, tradycji, literatury Polski.

Nauczanie w siedzibie stowarzyszenie w 2 pokojach (20 i 34 m kw.). 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
PKOS "Rodzina" lączy ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Browarszczyźnie. Obecnie w stowarzyszeniu 198 osób (od 14 do 78 lat) i dużo dzieci. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21134

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy lub Certyfikaty odpowiednio do poziomu A1- B 2

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele, którzy pracują na zasadach społecznych, dofinansowuje Fundacja Wolność i Demokracja

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---