Data aktualizacji: 2021-03-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego im.Francesco Nullo
- w języku lokalnym *Scuola della Cultura e della Lingua Polacca Francesco Nullo
Miejscowość *Lago Patria/Giugliano in Campania/Neapol
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*via Lago Patria 187

 

 

Kod pocztowy*

80014

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Najbliższy oddział konsularny znajduje się w Rzymie.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0039 3779731608Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sobotniaszkola@libero.it

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Smolinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Smolinska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie INSTYTUT dla POLONII w Neapolu, piazza Garibaldi,73, 80142 Neapol, Włochy www.istitutopolonia.it https://www.facebook.com/instytut.polonii

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego ma charakter szkoły uzupełniającej. Szkoła stawia sobie za zadanie podtrzymywanie żywej więzi Polaków z krajem poprzez nauczanie języka polskiego, polskiej historii i geografii oraz kultywowanie rodzimych tradycji. Cel ogólny projektu ma więc zaròwno pomóc skutecznie nauczyć języka lub podtrzymać na dobrym poziomie jego znajomość, jak i udostępnić wiadomości w zakresie literatury, historii i geografii polskiej. Zajęcia obywają się raz w tygodniu w sobotę w godzinach od 15.00 – 18.00 w placówce: Istituto Angela D’Errico viale Dei Pini Nord Varcaturo, Lago Patria, Giugliano in Campania (NA) Uczniowie biorą udział w 3 godzinnym programie: 1.5 godziny gramatyki i 1.5 godziny zajęć technicznych (elementy historii, geografii i kultury Polski) Szkoła wystawia świadectwa ukończenia kursu jęzka polskiego poszczególnych klas oraz poszczególnych poziomów: A1,A2,B1,B2,C1 W roku szkolnym 2012/2013 zostało utworzonych 5 grup: • A0= grupa wczesnoszkolna dla początkujących (5/6 latkowie); • A1= szkolna dla początkujących (7-9 latkowie); • A2= grupa szkolna dla średnio zaawansowanych (7-10 latkowie) ; • B1 = grupa dla zaawansowanych (od 10 lat wzwyż) • GRUPA DOROSŁYCH dla początkujących W roku szkolnym 2014/2015 szkoła zamierza kontynuować zajęcia utworzonych dotychczas grup oraz przewiduje rozpoczęcie zajęć przedszkolnych (od 3 roku życia) Program nauczania oparty jest na podstawie programowej dla uczniów polskich za granicą, wymaganej przez MEN Szkoła ma charakter szkoły społecznej. Utrzymuje się ze składek rodziców, niezbędnych do pokrycia kosztów działalności szkoły (wynajem lokalu, usługi energetyczne i wodne, zwrot kosztów dojazdu nauczycieli) Obecnie do szkoły uczęszcza 26 uczniów, w tym 5 dorosłych. Zajęcia prowadzone są przez kwalifikowanych nauczycieli: Agata Szklanny, Iga Gujska, Edyta Kurzanowska.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miejscowość Lago Patria znajduje się na obrzeżach Neapolu, gdzie mieszka bardzo dużo polskich rodzin. Są również rodziny polsko-włoskie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1945
              - 2019/2045
              - 2020/2135

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

poczatek: druga sobota wrzesnia

koniec: druga sobota czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wystawia świadectwa ukończenia kursu jęzka polskiego poszczególnych klas oraz poszczególnych poziomów: A1,A2,B1,B2,C1

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnieni nauczyciele muszą wykazać się pełnymi kwalifikacjami do nauczania języka polskiego jako obcego. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrekcję szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---