Data aktualizacji: 2018-02-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Wandzie
- w języku lokalnym *Escuela de Idioma y Cultura Polaca
Miejscowość *Wanda
Kraj *

Argentyna

Ulica, nr domu*Av.San Martin 1409

 

 

Kod pocztowy*

3376

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Buenos Aires, Argentyna
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0543757470331Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): yasurferreteria@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Roque Luis Yaculowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Argentynsko - Polskie "Wanda", Av. San Martin 1409, 3376 Wanda,Misiones, Argentina

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Zajęcia języka polskiego odbywaja sie w grupach kilkuosobowych w zaleznosci od wieku i stopnia zaawansowania jezykowego. Przewazaja grupy z uczniami w wieku od 6 do 13 lat, sa takze lekcje indywidualne dla mlodziezy i doroslych; nauka odbywa sie od poniedzialku do soboty przewaznie w godzinach popoludniowych. Program dydaktyczny obejmuje takze zajecia na temat kultury,sztuki i historii Polski.

W ramach zajec szkolnych nauczycielka prowadzi ponadto warsztaty z zakresu etnografii i plastyki dekoracyjnej wg kalendarza swiatecznego.

Wanda_2


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Wanda polożona jest w Provincji Misiones, 40 km od wodospadow Iguazu. Liczy sobie ok.18 tys. mieszkancow. Miejscowosc prowincjonalna i niezamożna, posiada kilka szkol, poczte, radio i telewizje lokalna (co jest zjawiskiem powszechnym w każdej malej miejscowosci w Argentynie).

Spolecznosc polska jest dosc mocno zasymilowana z kultura argentynska. Tradycje polskie okazjonalnie podtrzymuje najstarsze pokolenie Polakow, należace do Stowarzyszenia Argentynsko-Polskiego "Wanda" (w 2012 r.instytucja obchodzi 60-lecie dzialalnosci).


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukonczenia kursu jezyka polskiego na zakonczenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kierowany przez  ORPEG.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---