Data aktualizacji: 2020-09-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Crawley
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Crawley
Miejscowość *Crawley
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St Wilfrid's Catholic School, Old Horsham Road

 

 

Kod pocztowy*

RH11 8PG

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447557227044Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@szkolawcrawley.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Kamila Kowalska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Kamila Kowalska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest zarejestrowana w Charity Commission jako Charitable Incorporated Organization. Nr charity: 1163462 Szkołą kieruje zarząd, w skład którego wchodzi 7 powierników (trustees).

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Naukę w naszej szkole rozpoczynają dzieci, które równolegle zaczynają edukację w szkole angielskiej, czyli 4-5-latki. Mamy też grupę przedszkolną dla dzieci 3-4-letnich. Szkoła realizuje wybrane treści z 'Nowej podstawy programowej dla uczniów polskich za granicą'. Naszym celem jest nauczenie dzieci podstaw – czytania i pisania po polsku oraz zaznajomienie ich z elementami literackimi, historycznymi, geograficznymi, kulturowymi. Chcemy, by dzieci nie tylko poznały Polskę – kraj swego pochodzenia czy posługiwały się językiem polskim, ale by naszą Ojczyznę pokochały, by się do niej zbliżyły. Bardzo ważne w edukacji naszych dzieci jest przyswojenie przez nie tradycji narodowych oraz regionalnych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Crawley to miasto liczące ponad 120 tysięcy mieszkańców położone tuż przy lotnisku London Gatwick, zaledwie pół godziny pociągiem do centrum Londynu i pół godziny do nadmorskiej stolicy Anglii, czyli Brighton. Polacy stanowią drugą mniejszość narodową. Społeczność polska należy głównie do tzw. najmłodszej emigracji zarobkowej, w związku z czym nie jest to jeszcze społeczność zintegrowana. Szczególną popularnością cieszą się tu propozycje skierowane do dzieci. Coraz więcej rodziców zapisuje dzieci do polskiej szkoły sobotniej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19302
              - 2019/20302
              - 2020/21307

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynamy na Początku wrzenia, w pierwszą sobotę po rozpoczęciu roku szkolnego w angielskiej szkole. Kończymy zajęcia około połowy lipca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa z oceną opisową oraz dyplomy za frekwencję i szczególne osiągnięcia. Możemy wydać też opinię lub ocenę opisową o uczniu w razie powrotu do szkoły krajowej lub przeprowadzki w inne miejsce.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły przy jednoczesnej akceptacji rodziców w zarządzie. Nauczyciele pracujący w szkole posiadają wykształcenie wyższe - mamy absolwentów filologii polskiej, angielskiej, nauczania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagogów, psychologa, logopedkę, historyczkę, matematyczków. Dwie nauczycielki skończyły także studia podyplomowe na UJ-PUNO - nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich. Nauczyciele-asystenci nie muszą mieć wykształcenia kierunkowego/ pedagogicznego - wspomagają nauczanie dzieci poprzez pomaganie nauczycielom prowadzącym zajęcia. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-