Data aktualizacji: 2020-12-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Związek Polaków w Armenii "Polonia"
- w języku lokalnym *Միություն լեհերի Հայաստանում "Պոլոնիա է
Miejscowość *Erywań
Kraj *

Armenia

Ulica, nr domu*Ul. Tumanyana 28/20, m.51b

 

 

Kod pocztowy*

0001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Erywaniu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37496727310Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): liana-hf@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Liana Harutyunyan Prezes Związku Polaków w Armenii "Polonia"

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków w Armenii "Polonia"


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Od 2001 w Erywaniu pracują nauczyciele języka polskiego oddelegowani przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a obecnie ORPEG. Najpierw był to pan Tomasz Musielski, następnie panie Dominika Izdebska i Aleksandra Majdzińska, Eliza Waluś, Anna Mysik. Obecnie jest to Agnieszka Wasilczuk. Dla członków "Polonii" oraz wszystkich chętnych prowadzone są lekcje języka polskiego na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Pierwsi Polacy pojawili się w Armenii w drugiej połowie XIX wieku. Polacy służyli w carskiej armii, brali udział w akcjach wojennych Rosji na Kaukazie i w Turcji. Żenili się z miejscowymi ormiańskimi kobietami – chrześcijankami.

Wielu z nich, w czasie ludobójstwa w 1915 roku, uciekło z Turcji do Armenii Wschodniej, która znajdowała się pod protektoratem Rosji i tutaj zamieszkali.

Druga fala – to zsyłani uczestnicy powstań narodowo – wyzwoleńczych, walczący o odzyskanie państwa polskiego, jego niezależności i niepodległości. Po powstaniu styczniowym w 1863 roku oprócz Syberii, miejscem zesłań był także i Kaukaz, szczególnie jeśli powstańcy byli wojskowymi.

Trzecia fala – to nasza nieodległa przeszłość.
Lata 1939-1941, to okres masowych zsyłek, szczególne żołnierzy, na Syberię oraz do Kazachstanu. Część zesłanych tam Polaków po wojnie przeniosła się do Armenii, na co miał między innymi wpływ łagodniejszy klimat. Poza tym, w Armenii znalazła się duża grupa Polaków, z Zachodniej Ukrainy, Lwowa, Brześcia i innych miejsc, którzy zostali zesłani podczas II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny, ze względu na intensywną industrializacje kraju, do Armenii przyjeżdżało wielu specjalistów z republik radzieckich z żonami Polkami.

Na przestrzeni ostatnich lat z emigracji zarobkowej wracają Ormianie z polskimi małżonkami.  Polacy przyjeżdżają też do Armenii na studia, projekty naukowe, do pracy, na wolontariat.

W Armenii nie ma skupisk Polaków. Większość mieszka w Erywaniu. Jednak Polacy i osoby polskiego pochodzenia mieszkają również w Giumri, Spitaku, Wanadzorze, Stepanawanie oraz w Asztaraku, Armawirze, Abowianie, Razdanie i Eczmiadzynie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1948
              - 2019/2065
              - 2020/2152

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września, kończą się 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują dyplomy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach języka polskiego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są kierowani do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--