Data aktualizacji: 2021-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Jersey, Wyspy Normandzkie
- w języku lokalnym *Polish School of Native Subjects
Miejscowość *Jersey
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Unit 1, Stonewall Yard, Oaklands Lane

 

 

Kod pocztowy*

JE2 4JD

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7700 3339419Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolajersey@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pal

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish School of Native Subjects, Unit 1, Stonewall Yard, Oaklands Lane, St Helier, JE2 4JD

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Szkołą powstała jako organizacja non - profit w lutym 2011 roku. Uczymy języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej dzieci wieku od 3 lat do 13 lat. Są to często dzieci, gdzie język polski jest drugim językiem w domu, a jeden z rodziców jest obcego pochodzenia. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska jest rozproszona. Najłatwiej jest wspierać polską kulturę poprzez dzieci, w rodzinach gdzie język polski jest podtrzymywany w domu rodzinnym. Szkoła organizuje akademie tematyczne, jak  święta narodowe (Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji, itp) oraz tradycyjne polskie obchody (jak: z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  Karnawał, Dzień Dziecka, Dzień Matki, itp).

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1934
              - 2019/2040
              - 2020/2140

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

soboty w godzinach 9.30 do 13.30, w czasie tzw. term time

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa z Polskiej Macierzy Szkolnej. Ponadto rodzice uczniów otrzymują opis osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polish school of Native Subjects jest pracodawcą. Nauczyciele są zatrudnieni na kontrakcie "part-time". Otrzymują wynagrodzenie miesięczne za przeprowadzone zajęcia.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---