Data aktualizacji: 2012-06-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Herefordzie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Hereford
Miejscowość *Hereford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Barricombe Drive

 

 

Kod pocztowy*

HR4 0NU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7706197311Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolhereford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnia w Herefordzie 2 Hermitage Cottages Canon Pyon Hereford HR4 8NN

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
PSS w Herefordzie jest organizacją charytatywną o osobowości prawnej, samostanowiącą i niezależną. Działalność szkoły podlega kontroli i skrutynizacji zarządu, a codzienne zarządzanie i organizacja są scedowane na dyrektora i skarbnika/sekretarza szkoły. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę (oprócz wakacji i przerw międzysemestralnych)od 9.30 do 12.30 i składają się głównie z jęz. polskiego z elementami historii, geografii, kultury i muzyki.Szkoła prowadzi też zajęcia z jęz. angielskiego dla rodzin dzieci oraz zajęcia z jęz. polskiego dla angielskojęzycznych nauczycieli i osób związanych z edukacją.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Hereford jest miastem liczącym ok. 60tys. mieszkańców, położonym na rolniczym pograniczu angielsko-walijskim. Lokalna społeczność polska to ok. 3tys.osób.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wystawia własne, opisowe świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---