Data aktualizacji: 2020-11-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kulturalno-Oświatowe Centrum im.K.Makuszyńskiego placówka pozaszkolna polskiej mniejszości narodowej
- w języku lokalnym *КПЦ ім.К.Макушинського позашкільний навчальний заклад національних меншин польської громади міста Стрия
Miejscowość *Stryj
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szewczenki 191

 

 

Kod pocztowy*

82400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski okręg konsularny.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3803245 41631Faks (z numerem kierunkowym kraju) +3803245 41631

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kulturalnooswiatowecentrum@poczta.fm

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

KOCstryj

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Julia Bojko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Julia Bojko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kulturalno - Oświatowe Centrum im.K.Makuszyńskiego 82400 Stryj, ul.Szewczenki 191, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2001
Krótki opis szkoły *

Kierunki działalności placówki pozaszkolnej:

1. Krajeznawczo-historyczny - sekcja historycznego dziedzictwa polskiego narodu

2. Humanistyczny -kurs nauczania języka i literatury polskiej dla młodzieży i dorosłych jako języka ojczystego -kurs przygotowania do Certyfikacji z języka polskiego jako obcego na poziomie B-1 i B-2 -sekcja „Klub Europejski” -sekcja języków obcych ( angielski i niemiecki)

3. Artystyczno-estetyczny - sekcja teatralna - sekcja wokalna

4. Centrum Integracji Europejskiej

Dyrekcja placówki oraz nauczyciele są organizatorami:

1. Festiwalu Teatrów Dziecięcych Polskich Organizacji na Ukrainie pt "Podaruj Dzieciom Uśmiech". Festiwal odbywa się każdego roku w dniach 1-2 czerwca.

2. Letnich Szkół języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania.

3. Tematycznych spotkań poświęconych postaciom wybitnych Polaków urodzonych lub związanych ze Stryjem: Kazimierz Nowak, Kornel Makuszyński.

4. Szkoleń biznesowych dla przedstawicieli oraz liderów polskich organizacji pozarządowych na Ukrainie.

5. Kiermaszów rzemiosła i kultury polskiej (Kiermasz Świąt Bożego Narodzenia, Kiermasz Świąt Wielkanocnych).

6. Konkursów fotograficznych oraz plastycznych pt: "Trzeba kochać Człowieka, góry słońce i kamień", "Dzieci Polskie - miejcie serca czyste".

Uczniowie i nauczyciele pacówki uczestniczyli w realizacji projektu Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza "Betlejemska Gwiazda" zrealizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska - Białoruś - Ukraina 2004-2006. Partnerem do realizacji projektu było Regionalne Centrum Kultur Pogranicza miasto Krosno. w 2012 roku rozpoczął się projekt "Globalna Edukacja". Partnerem jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" miasto Katowice. KOC im.K.Makuszyńskiego było inicjatorem tłumaczenia książki Kornela Makuszyńskiego "Przygody Koziołka Matołka" na język ukraiński. Było to pierwsze wydanie książki w języku ukraińskim.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wspólnota polska miasta Stryja liczy około 1 500 osób polskiego pochodzenia, posiadaczy Karty Polaka. Są to osoby zrzeszone przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju, parafii rzymsko katolickiej w Stryju oraz osoby, które nie należą do żadnej z w/w struktur.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19160
              - 2019/20150
              - 2020/21120

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie każdego roku szkolnego oraz szkoły każda osoba otrzymuje zaświadczenie ukończenia oświaty pozaszkolnej. Najważniejszym potwierdzeniem dla każdego ucznia jest Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego, który jest wydawany przez Państwową Komicję Poświadczania Znajomoścji Języka Polskiego jako Obcego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja placówki zatrudnia wszystkich nauczycieli, za których są sprowadzane składni do instytucji państwowych. Każdy nauczyciel ma gwarantowany staż pedagogiczny, a w przyszłości emeryturę nauczycielską.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--