Data aktualizacji: 2020-11-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Kropywnyckim przy Stowarzyszeniu Polaków "Polonia" im. Karola Szymanowskiego
- w języku lokalnym *Польська суботня школа при Об'єднанні поляків "Полонія" ім. Кароля Шимановськогов Кропивницькому
Miejscowość *Kropywnycki
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Architekta Pauczenki 50/46

 

 

Kod pocztowy*

25006

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0504 575 344Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poloniakr@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: a.polaczok

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksander Polaczok

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksander Polaczok Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polaków "Polonia" w Kropywnyckim, ul. Mychajliwska 58a/1, 25006 Kropywnycki, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Cele Szkoły - nauczanie języka polskiego dzieci i osób dorosłych mających pochodzenie polskie, zainteresowanych zapoznaniem z kultura i tradycjami Polaków i promocją Polski.

Posiadane pomoce edukacyjne:

M. Małolepsza i in. HURA!!! PO POLSKU, cz. 1, 2, 3 plus zeszyty ćwiczeń

I. Stępek i in. Polski Krok po kroku junior1, Krok po kroku, cz. 1 i 2 plus zeszyty ćwiczeń

K. Kołak i in. RAZ, DWA, TRZY i PO POLSKU MÓWISZ TY, Cz.1-4


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kropywnycki (były Kirowograd) jest miastem obwodowym, liczy ok.250 tys. mieszkańców. Kropywnycka „Polonia” prowadzi aktywną działalność statutową: organizuję Festiwal Jesień z Muzyką Karola Szymanowskiego, Konkurs Lubię Polskę, konferencji naukowe (m.in. „Polska rodzina na Ukrainie”), wyjazdy edukacyjno-poznawczy do Polski, kursy nauczania języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, drukuję zbiorki materiałów („Polacy na Ziemi Kirowogradzkiej”, „Losy Polaków na Ziemi Kirowogradzkiej”, "Szymanowscy, Blumenfeldowie, Neuhausowie" i in.).

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19165
              - 2019/20135
              - 2020/21130

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się pierwszym tygodniu września, kończą się w końcu czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
ZaświadczeniaCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyceli pracyją jako wolontariusze

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---