Data aktualizacji: 2020-02-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Bracknell
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Holly Spring Junior School

 

 

Kod pocztowy*

RG12 2SW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004407837486598Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolbracknell@gmail.com, info.polishschool@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Stepien

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Stepien/Magdalena Glowacka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell funkcjonuje na zasadach organizacji charytatywnej. Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Bracknell i jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji.
Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Bracknell funkcjonuje na zasadach organizacji charytatywnej. Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Bracknell i jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji.

Idea utworzenia polskiej szkoły w Bracknell zrodziła się w styczniu 2011 roku. Autorkami tego pomysłu  i późniejszymi załozycielkami szkoły były Magdalena Głowacka i Katarzyna Stępień. 

Pierwsze zajęcia odbyły się 17 wrzesnia 2011 roku. Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell liczyła wówczas 41 uczniów.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19146
              - 2019/20152
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od września a do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoły na podstawie CV, rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonej próbnej lekcji. 


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---